Bachbloesem

Meer over ...

Bach bloesemtherapie 

Bachbloesem therapie werd uitgevonden door Dr. Eduard Bach, die leefde en werkte in de zgn. imperialstische periode in het Verenigd Koninkrijk van 1886 tot 1936. Dr. Eduard Bach bekeek zijn patiënten als geheel en niet als ziektegeval (holistisch). Hij vond persoonlijkheid, emotie en psyche even belangrijk als de ziektesymptomen van de patiënt. In zijn therapie combineerde hij medische kennis, spirituele kennis en kennis in de natuur die werkt op het neurologische systeem.


Bach ging ervan uit dat elke emotie een tegengestelde emotie heeft. Het individu is gezond als deze tegengestelden in balans zijn.

Hij volgde hierin Hahnemann en zijn homeopathie maar was ervan overtuigd dat de natuur een eenvoudiger en zuiverder geneesmiddel kon bieden, niet uit bacteriën, maar uit planten vervaardigd.


Elke plant heeft een eigen trillingsfrequentie, een patroon dat overeenkomt met de frequentie van een bepaald emotioneel vlak waar je een remedie op kan inzetten. De moedertincturen van Bach bloesemremedies zijn gemaakt van aftreksels van bloemen, planten of struiken en geconserveerd met alchol of melksuiker, met uitzonder van Rock Water. Er zijn 38 enkelvoudige remedie en één samengestelde: Bach Rescue Remedy.


De inzet ervan binnen mijn adviespraktijk is gericht op gedragsverandering en positieve leerervaringen. Bach bloesem therapie is altijd maatwerk, het gaat uit van het karakter van je dier. Daarom zal ik je eerste vragen stellen om je dier beter te leren kennen om zo een Bach type te bepalen.


Bachbloesems zijn veilig in gebruik en kennen geen bijwerkingen of gewenningen. Dit product is 100% natuurlijk.


Belangrijk: De populaire Bach Rescue producten die nu veel worden verkocht zijn toegespitst op “nood” situaties waarbij er niet specifiek wordt gekeken naar het type dier en de positieve leerervaring. Het gaat dan vooral om het wegnemen van het symptoom. Om een blijvende verandering in je dier te bewerkstellingen is werken met een Bach type remedie noodzakelijk.


Naast Bach Bloesems zijn er ook andere merken bloesem remedies (met een andere herkomst) zoals Australian Bush Flowers Essences. Bloesem Remedies Nederland geeft er een overzicht van.


Meer lezen over het officiële Bach Kenniscentrum in de UK en over Bach Bloesemtherapie?Kijk dan op www.Bachcenter.com.